Di dalam al-Quran tedapat banyak ayat yang mengaitkan tentang isu harta pusaka, menunjukkan tentang peri pentingnya ilmu Faraidh ini untuk seseorang mempelajarinya.
Rasulullahu s.a.w. bersaba; “Belajarlah al-Quran dan ajarkannya kepada orang lain, dan belajarlah ilmu Faraidh serta ajarkannya kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti akan mati. Dan ilmu ini (Faraidh) akan diangkat (hilang). Setelah itu akan timbullah fitnah. Hampir sahaja dua orang berselisih dalam membahagi harta waris, dan kedua-dua mereka tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan antara mereka berdua.” (Riwayat al-Hakim)

Ayuh daftar sekarang di kaunter Masjid Mujahidin.

Waktu operasi:
Isnin – Khamis: 9.00 – 1.00 ptg & 2.00 – 5.00 ptg
Jumaat: 9.00 – 12.30 tghr & 2.30 – 5.00 ptg
Sabtu: 9.00 – 12.30 tghr & 1.30 – 5.00 ptg
Ahad: 9.00 – 12.30 tghr & 1.30 – 3.00 ptg

#mujahidinmosque #masjidmujahidin#faraidh #harta #wasiat #kursus#kursusfaraidh