Al-Quran Centre

What is MEQAR?

MEQAR is a Mujahidin Mosque initiative to enliven the learning of Al-Quran through the Qiraati method of teaching, recitation with Tarranum as well as reviving the origins of Islamic Calligraphy or ‘Khat’. MEQAR constantly evolves to encompass the complete and holistic learning of Al-Quran to achieve our goal of having a vibrant and learned Ummah – with the Al-Quran as our guide. Consisting of over 600 Quranic students and a vast pool of accredited and qualified Quranic teachers, MEQAR is managed at the helm with an executive committee and advisory committee as well as an alumnus of teachers. The courses available from MEQAR are Quranic learning through the Qiraati method, Quranic recitation with Tarannum, Islamic Calligraphy (Khat), Tajweed (Quranic Definition) classes and Home-Based Quranic Learning (HBQL). To reach out to the masses, MEQAR also includes a gallery where members of the public are introduced to Qiraati, Tarannum and Khat in an easy to digest, digital way through the use of augmented reality.

Jadual Kelas

Klinik Al-Quran Ustazah Kemala Pagista / Ustazah Suminah Khairi

 • 8.30 pagi – 1.00 petang

Bahasa Arab Bemodul Ustaz Hassan Salim

 • 9.00 pagi – 11.00 pagi
 • 11.30 pagi – 1.00 petang

Pengajian Al-Quran Ustaz Afandi Amat

 • 8.30 malam- 10.30 malam

Talaqqi Ustaz Afandi Amat

 • 10.30 malam -12.00malam

Klinik Al-Quran Ustaz Md Yatim Eksan / Ustazah Kemala Pagista / Ustazah Suminah

 • 8.30 pagi – 1.00 petang

Tarannum Ustaz Nor Muhamad

 • 11.30 pagi – 1.00 petang ( Muslimah Sahaja )

Kelas Al-Quran Asas & Lanjutan Ustaz Md Yatim Eksan

 • 11.00 pagi -1.00 petang

Klinik Al-Quran Ustaz Md Yatim Eksan

 • 1.30 petang -4.00 petang

Klinik Al-Quran Ustaz Md Yatim Eksan

 • 9.00 pagi – 11. 00 pagi

Kelas Al-Quran Asas & Lanjutan Ustaz Md Yatim Eksan

 • 11.00 pagi -1.00 petang

Klinik Al-Quran Ustaz Md Yatim Eksan

 • 1.30 petang -4.00 petang

Klinik Al-Quran Ustaz Md Yatim Eksan

 • 9.00 pagi – 4. 00 pagi
Qiraati In English Ustazah Hamidah Itam
 • 7.30 malam – 9.30 malam

Kelas Qiraati & Al-Quran
Ustazah Rohana ( Al- Quran & Qiraati Dewasa )

 • 9.00 pagi – 12.00 tengah hari

Ustazah Norlela ( Qiraati Kanak-kanak )

 • 9.00 pagi – 12.00 tengah hari

Ustazah Rahimah ( Qiraati Kanak-kanak )

 • 9.00 pagi – 12.00 tengah hari

Ustazah Hadijah ( Al-Quran )

 • 9.00 pagi – 12.00 tengah hari

Ustazah Sumah ( Al-Quran )

 • 9.00 pagi – 12.00 tengah hari

Asas Al-Quran Ustaz Abdullah

 • 2.30 petang – 4.30 petang

Tilawah Ustaz Md Ali Amat

 • 11.00pagi – 1.00 tengah hari
 • 5.00 petang – 7.00 malam
 • 7.30 malam -10.00 malam

Talaqqi Ustaz Md Yatim Eksan

 • 2.30 petang – 4.30 petang
 • 5.00 petang – 7.00 malam

Sijil Pengajian Bahasa Arab Ustaz Hassan Salim

 • 3.00 petang – 4.30 petang

Sijil Pengajian Ilmu Tajwid Ustaz Hassan Salim

 • 5.00 petang – 6.30 petang

Sijil Pengajian Bahasa Arab Ustaz Hassan Salim

 • 8.00 malam – 9.30 malam
MEQAR MAGAZINE

Dapatkan MeQar Magazine Edisi 1, 2, 3, & 5 dengan PERCUMA

Edisi 1

Edisi 2

Edisi 3

Edisi 4

Edisi 5

Qiraati قرآئتي

Sejarah Qiraati

Qiraati disusun oleh seorang guru ngaji Ust. KH Dachlan Salim Zarkasyi sejak tahun 1963. Sehingga kini, sudah tersebar dan dipakai secara berkesan di merata tempat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Alhamdulillah berkat kegigihan penyusun, kaedah Qiraati ini dirasakan mudah difahami oleh kanak-kanak meskipun baru berusia 3 tahun. Oleh itu beliau menyusun kaeadah ini mengikut peringkat usia para pelajar. Beliau telah menyusun buku Qiraati ini khusus untuk usia 3 tahun, usia 4 tahun- 6 tahun dan ada juga khusus untuk para remaja dan orang-orang dewasa.

Beliau menginginkan agar setiap orang Islam mampu membaca al Quran dengan bacaan yang baik dan betul, yang dikenali dengan bacaan tartil. Sebelumnya, beliau mendapati kebanyakan murid hanya mampu membaca tulisan Arab sahaja bukan membaca al Quran secara tartil. Bagi beliau membaca tulisan Arab biasa tidak sama dengan membaca al Quran. Membaca al Quran mempunyai aturan-aturan sendiri yang tidak biasa digunakan di dalam bahasa Arab harian.

Dengan kaedah Qiraati ini, beliau telah menyusun buku mengikut peringkat-peringkat yang sesuai untuk setiap tahap samada untuk peringkat murid atau peringkat guru yang mengajar.

Pada tahun 1970 buku Qiraati mulai dicetak yang pada mulanya terdiri dari 10 jilid dan sesuai perkembangan masa maka tersusunlah Qiraati 6 jilid untuk untuk usia kanak-kanak 4 tahun- 6 tahun, Qiraati 3 jilid untuk usia remaja dan kanak-kanak, 1 jilid  untuk usia 3 tahun dan masih ada lagi 4 jilid untuk Sekolah Rendah dan 2 jilid untuk Mahasiswa.

Sejarah penyusunan Qiraati banyak mengandungi perkara-perkara yang menunjukkan bahawa Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Besar telah memberikan ilham kepada penyusun Qiraati untuk memudahkan masyarakat Islam masa kini mempelajari bacaan al Quran dengan lebih mudah dan selesa.


Founded by the late Ustaz KH Dachlan Salim Zarkasyi in 1963, in Semarang, Indonesia, the Qiraati method of reciting the Quran has gained wide recognition. The method proven to be systematic and user-friendly, caters to the different age group. In 1970 Ustaz Dachlan compiled his Qiraati method into 10 volumes and had them printed.  The material were further enhanced and compiled into several volumes catering to learners as young as 3 to adults. Only students who have demonstrated their ability will be promoted to the next level. This has contributed to the effectiveness and high standard of the Qiraati system.

Tujuan Qiraati

 1. Meningkatkan kualiti bacaan Guru al Quran.
 2. Melatih para murid membaca al Quran secara tartil dari sejak permulaan mengenali huruf-huruf al Quran.
 3. Mengajar al Quran secara sistematik sehingga tidak ada lagi kanak-kanak yang tidak mengikuti kelas al Quran. 

Tarannum ترنّم

Tarannum ترنّم
Tarannum secara ringkas bererti lagu. Keindahan Al-Quran bukan saja terletak pada bahasanya dan panduan yang tersirat, tetapi juga dari segi seni tilawahnya yang dilagukan dengan suara yang baik dan merdu sesuai dengan kedudukannya iaitu Al-Quran kalam Allah Swt. Kedatangan Islam dan kitab suci Al-Quran mendorong ummah untuk membudayakan bacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik dan merdu. Al-Quran mempunyai seni bacaannya tersendiri dan memerlukan setiap individu menguasai ilmu tajwid, fasahah dan tarannum untuk mencapai pembacaan yang tartil, sesuai dengan firman Allah Swt.: “Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan” (Al-Muzzamil:4). Terdapat dua aliran tarannum iaitu  Hijazi dan Misri. Aliran Hijazi terkenal di dunia Islam pada tahun sebelum 1940-an. Lagu-lagu asasnya dikenali dengan nama-nama berikut – Banjakah; Husaini; Mayyah; Rakbi; Jiharkah; Sikah; Dukah. Di kalangan para qari dan qariah, aliran Misri yang paling terkenal. Selain itu, terdapat juga cabang lagu seperti Husaini, Syuri, Nahu Athar dan Zinjiran. Keseluruhannya terdapat lebih kurang 350 buah cabang lagu.


The coming of Islam and the Quranic revelation has inspired Muslims as early as during Prophet Muhammad’s (Saw) time, to recite the holy book with the right intonation and to a certain extent, melody. Tarannum which means melody is an art of reciting the Al-Quran that is pleasing to the ear.  Before one is able to do this, one must have acquired the right tajwid and fasahah. Allah Swt in surah Al-Muzzamil verse 4 said: “Recite the Quran as it ought to be recited. There are two streams of Tarannum – Hijazi and Misri. Hijazi is famous in the Muslim world prior to 1940. The basic melody under Hijazi falls into the following categories – Banjakah; Husaini; Mayyah; Rakbi; Jiharkah; Sikah; Dukah. Among well-known qari and qariah (Quranic reciter), Misri is more popular. Besides that, other forms of Tarannum include Husaini, Syuri, Nahu Athar dan Zinjiran. Overall, there are about 350 melody streams under Tarannum.

Calligraphy خط العربي

Calligraphy
Seni khat Islam adalah antara yang terindah yang sesuai bagi menghiasi bukan saja ruang tamu, malah ruang masjid dan dewan-dewan awam. Khat atau kaligrafi Islam yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran, ia bukan saja menjadi bahan untuk dihayati, malah ia adalah inspirasi tentang keunggulan agama Islam.
Ruq'ah رقعة

Riq’ah Diambil dan diubahsuai daripada khat Nasakh dan khat Thuluth, khat Ruq’ah merupakan khat harian bagi masyarakat Turki. Oleh kerana mudah untuk ditulis, ianya digunakan untuk menulis tajuk buku atau majalah. Ia tampil di dada-dada iklan dan juga tulisan rasmi Turki Uthmaniyah.

Ruq’ah script was derived from the Thuluth and Naskh styles.  It is the most common type of writing. Due to ease of writing, Ruq’ah was the most common font in Ottoman Turkey and often used in titles of books and magazines as well as advertisements and official documents.

Kufi كوفي

Kufi  Khat jenis Kufi telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Namanya diambil dari Kufah, sebuah bandar di kota Iraq. Ia juga merupakan khat tertua dalam penulisan Arah dan yang pertama dalam penulisan Al-Quran.

Kufi, a type of calligraphy has existed long before Islam came to the Arab region. The name Kufi originated from the name of city called Kufah in Iraq. Being the oldest script, the early copies of Al-Quran was written using this script.

Diwani دواني

Diwani Diwani adalah tulisan gaya melengkung yang dikembangkan semasa zaman awal pemerintahan Uthmaniyyah. Ia digelar skrip Diwani kerana digunakan oleh pihak Uthmaniyyah untuk urusan pentadbiran istana. Ia merupakan antara rahsia istana Sultan. Gaya Diwani tidak diketahui orang awam tetapi terhad kepada pakar-pakarnya dan anak-anak murid yang terpilih sahaja . Skrip ini digunakan untuk menulis semua perintah, pengagihan dana dan resolusi kerajaan Sultan .

Diwani is a cursive script developed during the early reign of Ottoman Turks. Its name was derived from thefact that it was used mainly for administrative pursposes and was one of the well-guarded secrets of the Sultan’s palace.  Little is known of this script as it was confined to its masters and a few bright students. It was used in the writings of royal decrees, endowments and resolutions.

Jaliy Diwani دواني جالي

Jali Diwani Berasal dari tulisan Diwani, khat Jaliy Diwani ini dibezakan dengan kehadiran huruf berkait dan garis lurus dari atas hingga ke bawah. Ia berselang-seli dan dibuat agar kelihatan satu. Huruf-huruf berkait membuatnya sukar dibaca atau ditulis, dan juga sukar ditiru. Derived from the Diwani script, it was further enhanced and renamed Jaliy Diwani. The script is distinguished by the intertwining of its letters and its straight lines from top to bottom. It is punctuated and decorated to appear as one piece. The Jaliy Diwani handwriting is known for the intertwining of its letters, which makes it very difficult to read or write, and difficult to forge.

Nasakh نسخ

Nasakh  Perkataan Nasakh dalam bahasa Arab bererti menyalin. Ini kerana khat Nasakh digunakan untuk menyalin Al-Quran yang asalnya dari khat Kufi supaya ia lebih mudah dibaca dan lebih cepat disalin . Khat yang diubahsuai daripada khat Thuluth ini asalnya digunakan untuk kegunaan rasmi surat menyurat, penulisan hadith dan pelbagai lagi. Ia menggunakan pen yang kecil dan halus. Dicipta oleh Ibn Muqlah Shirazi yang berasal dari Parsi, penggunaannya amat meluas.

The word Nasakh means to copy. This is because Nasakh calligraphy was used in the olden days to copy the Al-Quran which was originally written in Kufi calligraphy. Nasakh calligraphy is easier to read and faster to copy. Nasakh was invented by a Persian writer named Ibn Muqlah Shirazi . It is written using small, very fine pen making it suitable for use in book production .

Thuluth ثلث

Thuluth  Dicipta oleh Ibn Muqlah Shirazi dan diubahsuai oleh Mustafa Rakim, seorang pelukis yang terkenal di zaman kerajaan Uthmaniah, khat Thuluth digelar penghulu segala jenis khat. Ini kerana ketelitian yang diperlukan dalam penulisannya dan revolusi yang berlaku pada khat Thuluth sepanjang zaman. Khat ini mempunyai pengaruh khat Nasakh dan khat Kufi .

Thuluth is a calligraphy that was invented by Ibn Muqlah Shirazi and refined  by a renowned painter Mustafa Rakim, who set the standard in Ottoman Caligraphy. Thuluth was used to write the headings of surahs and Quranic chapters, thus, giving it the title Mother of all scripts. It has a heavy influence of Kufi and Nasakh.